đệm vi sinh dạng sợi

Đệm vi sinh dạng sợi hay giá thể vi sinh dạg sợi là loại vật liệu lơ lửng trong nước được bổ sung vào hệ thống xử lý nước thải, cụ thể là bể sinh…

Continue Reading đệm vi sinh dạng sợi