• Giá thể vi sinh dạng sợi Quick View
    • Giá thể vi sinh dạng sợi Quick View
    • Giá thể vi sinh dạng sợi

    • 1,000,000
    • Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung giá thể vi sinh dạng sợi etylen vào hệ thống xử lý nước thải đặc biệt là công trình xử lý sinh học mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi…
    • Thêm vào giỏ hàng